20 lipca 2024

Formalności „do załatwienia” przed budową domu

Budowa domu to zawsze poważne przedsięwzięcie. Oznacza to, że zanim przejdziemy do finansowania inwestycji i prac budowlanych, musimy odpowiednio przygotować się do załatwienia niezbędnych formalności. Niestety, biorąc pod uwagę ilość „papierologii” – nie zawsze jest to łatwe zadanie. Od czego należy zacząć zanim rozpoczniemy budowę domu?

Zakup działki budowlanej

Pierwszy krok to oczywiście zakup działki budowlanej. Nie postawimy domu, jeśli nie mamy miejsca, by go zbudować. Przy wyborze działki nie powinniśmy kierować się jedynie jej wielkością, ceną oraz lokalizacją. Ważny jest również status posesji, szacowane koszty podłączenia mediów i uzbrojenie działki. Dobrze jest również zwrócić uwagę na plan zagospodarowania przestrzennego w okolicy – pomijając ten krok możemy popełnić spory błąd, za który przyjdzie nam słono zapłacić, gdy w okolicy wybuduje się np. głośna fabryka.

Projekt budowlany

Kolejna kwestia to projekt budowlany – dokument, bez którego nie da się dopełnić dalszych formalności związanych z budową domu. Tu zależnie od naszych możliwości oraz potrzeb, możemy zdecydować się na zakup gotowego planu lub przygotowanie projektu indywidualnie pod kątem naszych wymagań. Druga opcja jest znacznie droższa niż pierwsza, jednak pozwala na przygotowania planu skrojonego pod nasze potrzeby.

Dokumenty niezbędne do budowy domu

Zanim budowa domu ruszy na dobre, konieczne jest uzyskanie konkretnych dokumentów. Oprócz projektu budowlanego, konieczne jest uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o WZ), opinii geotechnicznej, mapy zasadniczej do celów projektowych, oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci, pozwolenie na budowę, dziennik budowy, zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, oświadczenie kierownika budowy, zawiadomienie o rozpoczęciu prac czy decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Może się zdarzyć również, że w naszym wypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowych opinii, uzgodnień lub pozwoleń. Tak dzieje się na przykład wówczas, gdy budowa może wpłynąć na gospodarkę wodną lub działka znajduje się na terenie obszaru chronionego przez rejestr zabytków. Warto zająć się tym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę domu, by nie wydłużać terminu budowy.

Zdarza się również, że konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów. Dzieje się tak wówczas, gdy nie ma możliwości wybudowania domu określonej wielkości na działce zgodnie z przepisami na skutek m.in. ukształtowania terenu. Taka zgoda jest udzielana na wniosek, przed udzieleniem decyzji o pozwoleniu na budowę.